Ponuka pre kolektívy Detské tábory Dovolenka v exotike Poznávacie zájazdy Pútnicke miesta Wellnes pobyty Chorvátsko

Všeobecné podmienky

 

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej webovej stránky www.lagunatravel.sk je Jana Kondéová CA Lagúna travel, Štefániková 15, 949 01 Nitra.

Prevádzka Laguna Travel so sídlom :
Štefániková 15 Nitra
949 01 Nitra l SR

Spoločnosť Jana Kondéová zapísaná podľa :
Výpisu z ŽR OÚ Nitra, Číslo ž.r. : 430-34599

IČO: 44421 575

DIČ: 1047811259

Je zmluvným partnerom a autorizovaným predajcom zájazdov viacerých Cestovných Kancelárii renomovaných na slovenskom, Rakúskom i ČR trhom a sú pripoistení proti úpadku v V zmysle zákona 281 / 2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr na Slovensku.

II. Cena zájazdu

Garantujeme, že ceny zájazdov a podmienky predaja (zľavy, akcie, bonusy) sú rovnaké ako u cestovnej kancelárie či u organizátora daného zájazdu podľa zmluvy o obstaranie zájazdu , ktorá zájazd organizuje.

III. Objednávka

a) Výber zájazdu

Zákazník si prostredníctvom vyhľadávača vyberie ľubovoľný počet zájazdov a odošle nám ľubovoľný počet nezáväzných objednávok. Po obdržaní nezáväznej objednávky skontroluje údaje pracovník cestovnej agentúry Laguna travel www.lagunatravel.sk a vykoná opravu prípadných odchýlok, ktoré vznikli exportom údajov alebo chybou pri ručnom zadaní do systému. Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie neúplných a nečitateľných objednávok.

b) Spracovanie objednávky

Objednávky vybavujeme v poradí v akom boli zadané zákazníkom, pokiaľ zákazník neurčí ich poradie. V okamžiku potvrdenia dostupnosti prvej objednávky u cestovnej kancelárie či organizátor daného vybraného zájazdu vykoná pracovník cestovnej agentúry rezerváciu zájazdu a informuje klienta o ďalšom postupe. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade, ak nie je možné potvrdiť rezerváciu požadovaného zájazdu z dôvodu jeho obsadenia, dohodne pracovník cestovnej agentúry so zákazníkom ďalší postup.

Objednávka sa stáva záväznou podpisom cestovnej zmluvy alebo vykonaním platby za zájazd. Zákazník berie na vedomie, že môže dôjsť k výnimočnej situácii, kedy cestovná kancelária, ktorá organizuje zájazd, nepotvrdí alebo odmietne potvrdiť objednávku. Cestovná zmluva je považovaná za neplatnú a zákazník má nárok na okamžité vrátenie zaplatenej čiastky.

Zákazníkovi nie je možné priznať náhradu. Po dohode s pracovníkom cestovnej agentúry je možnosť použiť zaplatenú čiastku na úhradu iného zájazdu vybraného zákazníkom.

Zákazník si je vedomý, že jednaním s operátorom o výbere optimálneho zájazdu, ktoré vedie k uzatvoreniu cestovnej zmluvy využíva naše know-how. Zákazník sa zaväzuje, že bezdôvodne nepreruší toto jednanie a dodrží postup dohodnutý s operátorom, ktorý vedie k úspešnému potvrdeniu cestovnej zmluvy o obstaranie daného zájazdu .

IV. platobné podmienky zájazdu

Ak je zájazd objednaný viac ako jeden mesiac pred odjazdom, úhrada za zájazd je splatná v dvoch častiach:

  • - záloha (pri podpise cestovnej zmluvy, obvykle 50%)
  • - doplatok (splatný najneskôr 1 mesiac pred začiatkom zájazdu a vyčerpaním služieb )
  • - možná dohoda s cestovnou agentúrou Laguna travel resp. s Prevádzkovateľom www.lagunatravel.sk ,a však to platí pre verných klientov !!!

Zájazdy typu last minute a zájazdy s termínom začiatku kratším ako 1 mesiac od podpisu zmluvy o obstaranie zájazdu sú splatné jednorazovo a v plnej výške resp. možná dohoda.

Platbu je možné uskutočniť:

  • prevodom na bankový účet
  • poštovou poukážkou
  • priamym vkladom
  • internetbankingom

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: 0234157836 /0900

V. Storno zájazdu

Vykonaním platby alebo podpisom zmluvy o obstaranie zájazdu sa táto stáva záväznou objednávkou zájazdu a prípadné zrušenie zájazdu alebo jeho preobjednanie sa riadi zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie resp.tour- operator daného organizovaného zájazdu , ktorá zájazd organizuje.

VI. Pokyny na cestu

Pokyny na cestu sú zákazníkovi zaslané na adresu uvedenú v cestovnej zmluve resp. Zmluva o obstaranie zájazdu . Iný spôsob doručenia je možné dohodnúť s pracovníkom . Letenka vouchere resp. ubytovacie poukazy a iná cestovne doklady sú odovzdané pri prepážke od zástupcu cestovnej kancelárie, ktorá organizuje zájazd na letiskovej hale letisku , spravidla 2 hodiny pred odletom.